VERHUUR, GRONDWERK & WEGENBOUW

GEBR. KALKMAN B.V.

AANNEMINGS- EN TRANSPORTBEDRIJF

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam investeren
Gebr. Kalkman B.V. focust zich op duurzaam investeren: machines aanschaffen die voldoen aan de laatste emissienormen. Enkele producten die hierbij gebruikt worden zijn een motorstop en roetfilters. Er wordt bewust met het milieu omgegaan, ook bij vrachtwagens. De vrachtwagens van Gebr. Kalkman B.V. zijn voorzien van de laatste EURO norm. Alle vrachtwagens die in het bezit zijn van Gebr. Kalkman B.V. beschikken over EURO 5. De nieuwe vrachtwagens die worden aangeschaft beschikken over EURO 6. 

Code 95
Alle beroepschauffeurs moeten vanaf september 2016 hun 35 nascholingsuren behaald hebben. Van deze 35 nascholingsuren moeten er 7 praktijkuren worden behaald. Deze 7 praktijkuren zijn door Gebr. Kalkman B.V. gerealiseerd door middel van "Het Nieuwe Rijden". Het Nieuwe Rijden maakt de chauffeurs er meer van bewust hoe ze brandstof kunnen besparen en tegelijkertijd zijn de chauffeurs bewust met het milieu bezig. Daarnaast komt Code 95 ten goede van de veiligheid van de chauffeurs en de mede weggebruikers. 

Gebr. Kalkman B.V. is bewust bezig met het investeren in het welzijn van de mens. Machines die aangeschaft worden, zijn van de meest optimale gemakken voorzien. Hierdoor zijn de werkomstandigheden voor de medewerkers zo ideaal mogelijk. Dit komt ten goede van de arbeidsomstandigheden. 

Certificering ISO en VCA
Gebr. Kalkman B.V. voldoet aan de ISO- en VCA normen sinds 1999 en hecht waarde aan de CO² prestatieladder. Dit betekent dat Gebr. Kalkman B.V. zich volkomen bewust is van duurzaam ondernemen. 

NEN-EN-ISO 9001:2015 norm
De directie van Gebr. Kalkman B.V. streeft ernaar op een effectieve en economisch verantwoorde wijze te voldoen aan de eisen en wensen van haar opdrachtgevers, werknemers, leveranciers en aan haar wettelijke verplichtingen.
Om de optimale kwaliteit, prijs en betrouwbaarheid van haar diensten te kunnen waarborgen heeft de directie een kwaliteitssysteem ontwikkeld en ingevoerd dat voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm.
Het kwaliteitssysteem heeft tot doel te waarborgen dat het verlenen van de diensten onder beheerste omstandigheden plaatsvindt en voldoet aan de van tevoren vastgelegde eisen. Daarnaast dient het kwaliteitssysteem bij te dragen aan het verbeteren van de dienstverlening en de organisatie. Het streven is continu verbeteren op het gebied van kwaliteitszorg en VGM.
De kennis en de vaardigheden van alle medewerkers worden continu op peil gehouden d.m.v. opleiding en training. Daarnaast draagt de directie actief het kwaliteitsbeleid uit om de medewerkers te motiveren optimaal te presteren.
Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de dienst te kunnen garanderen, wordt het wagen-  en machinepark continu in prima staat gehouden door periodiek preventief onderhoud.

VCA*
Eenmaal per jaar zal het veiligheidsbeheerssysteem worden beoordeeld. Van deze beoordeling zal een rapport interne VCA audit worden gemaakt  met daarin de afwijkingen en corrigerende en/of verbetermaatregelen en de evaluatie van deze maatregelen.
Deze beoordeling heeft tot doel om zeker te stellen dat het veiligheidsbeheers-systeem voldoet aan de gestelde eisen. De beoordeling dient onafhankelijk plaats te vinden van degene die het systeem toepassen.
Gebr. Kalkman B.V. maakt ook jaarlijks een uitgevoerde Risico-Inventarisatie en –Evaluatie met Plan van Aanpak (RI&E/PvA). Het doel hiervan is het inventariseren van de binnen het bedrijf voorkomende risico’s en gevaren. Hierdoor kunnen de geconstateerde risico’s en gevaren worden voorkomen.
Daarnaast is Gebr. Kalkman B.V. bewust bezig met het op milieuvriendelijke wijze verzamelen, opslaan en afvoeren van alle binnen het bedrijf aanwezige afvalstoffen. De afvoer verwijdering en verwerking van afvalstoffen gebeurt door daartoe erkende bedrijven. Ontvangen afvalstroomnummers en bonnen worden gearchiveerd. Alle werknemers zijn in het bezit van een VCA-certificaat. Bij het verloop van een VCA-certificaat, wordt het VCA-certificaat opnieuw gehaald door middel van cursussen.